Określenie facetki posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Facetki to inaczej: kobiety.

2. Facetki to w żargonie uczniowskim: nauczycielki.

Definicja – co to znaczy facetki

1. Facetkami młodzież nazywa potocznie kobiety. Ma to być wyraz dążenia do równouprawnienia płci na każdym polu – także w zakresie nazwy kobiety i mężczyzny. Ponieważ to tzw. płeć piękna jest dyskryminowana, stąd przyjęto nazewnictwo typowo męskie. Niestety brzmienie słowa: facetka budzi raczej negatywne i wulgarne skojarzenia.
2. Facetkami są również nauczycielki. Młodzież szkolna nazywa w ten sposób pedagogów – kobiet. Zwykle stosowanie tego określenia pozwala wyrazić negatywny stosunek względem nauczycielek, które są bardzo wymagające.


Przykłady użycia określenia facetki

  • – Czemu twoja sistra wystroiła się, jak stróż w boże ciało?
    – Bo idzie na protest facetek.
  • – Macie aż 5 sprawdzianów w tym tygodniu?
    Facetki totalnie pogięło.