Patooglądacz oznacza w slangu młodzieżowym miłośnika filmów ukazujących zachowania i sytuacje patologiczne.

Definicja – co to znaczy patooglądacz

Mianem patooglądacza określa się wiernego widza patostreamów transmitowanych przez patostreamerów. Czyli filmów ukazujących osoby z rodzin patologicznych w sytuacjach obnażających ich pełną nałogów codzienność. Filmy te najczęściej okraszone są sporą dawką przemocy, wulgaryzmów i innych form zachowań powszechnie uznawanych za dysfunkcyjne.
Tożsama znaczeniowo jest nazwa: patowidz.


Przykłady użycia określenia patooglądacz

  • – Wiedziałaś, że twój brat ogląda obrzydliwe filmy z bezdomnymi?
    – Tak, wiedziałam. Jest patooglądaczem.
  • – Co to są patostreamy?
    – Obleśne kanały dla patooglądaczy. Nawet nie wyszukuj, bo ci się żyć odechce.