Dziady to pogańskie święto, a w mowie potocznej impreza ostatkowa lub z okazji Halloween.

Definicja – co to znaczy dziady

Dziady to pogańskie święto obchodzone przez dawnych Polan, a także okoliczne tereny dzisiejszej Białorusi oraz Rosji, które polegało na wywoływaniu duchów bliskich zmarłych. Zwyczaj ten stopniowo zanikał, a w zasadzie był tępiony po Chrzcie Polski. Niemniej jednak, występował nawet do późnego średniowiecza. Traktuje o tym zwyczaju szkolna lektura Dziady Adama Mickiewicza. W mowie potocznej, dziady to impreza ostatkowa, lub z okazji Halloween.


Przykłady użycia słowa dziady

  • – Jutro Halloween. Robimy jakieś dziady?
    – Nie, ja obchodzę Wszystkich Świętych.
  • – Jutro dziady w związku z czym robimy cała ekipą chlańsko.
    – No w końcu, bo coś długo już było o suchym pysku.