Spojara to pojara dla 3 osoby.

Definicja – co to znaczy spojara

Spojara to część papierosa dla 3 osoby. Zazwyczaj jest to sama końcówka, z której praktycznie nic nie zostaje.


Przykłady użycia określenia spojara

  • – Dasz bucha?
    – Zobaczymy.
    – Chociaż spojarę zostaw.
  • – Palimy fajkę na 3?
    – Dobra, ale ja nie chcę spojary.