Słowo mózgować oznacza myśleć intensywnie, rozważać. Mózgować to potoczne określenie intensywnego myślenia lub rozważania czegoś.

Przykłady:
– Muszę mózgować nad tym problemem.
– On mózguje nad tym projektem od kilku dni.
– Nie mózguj nad tym, to nie jest aż tak ważne.