Pardon jest słowem zapożyczonym z języka francuskiego i oznacza „przepraszam”.

Definicja – co to znaczy pardon

Pardon jest słowem zaczerpniętym z języka francuskiego i oznacza w dosłownym tłumaczeniu przepraszam. Takie jego znaczenie funkcjonuje również na gruncie rodzimej mowy.
Słowo to używane jest w sytuacji, gdy prosi się o ustąpienie z drogi albo wyraża skruchę za drobne przewinienie jak np. szturchnięcie, czy popchnięcie. Pardon pełni więc podobną funkcję jak znacznie bardziej popularne sorry.


Przykłady użycia określenia pardon

  • – Ostrożnie, bo zaraz mnie pan przewróci.
    Pardon.
  • Pardon, przepuścicie mnie?
    – A to niby czemu? Czekaj na swoją kolejkę.