Wulgarne określenie z dupy strzelać posiada dwa różne znaczenia w slangu i mowie potocznej:

1. Z dupy strzelać oznacza: mieć o coś pretensje.

2. Z dupy strzelać to inaczej donosić na kogoś.

Definicja – co to znaczy z dupy strzelać

1. Wulgarne sformułowanie z dupy strzelać stosowane jest przez młodzież w odniesieniu do osoby, która wyraźnie ma o coś pretensje. Czasami objawia się to nadmierną ekscytacją, krzykiem, ale może przybrać również formę złowróżebnego milczenia.
2. Z dupy strzelać to także potoczne określenie skarżenia, donoszenia. Najczęściej używa się tego sformułowania względem osoby, która poinformowała policję o przestępstwach popełnianych przez znane sobie osoby. Niekiedy z dupy strzelanie odnosi się także do zdradzania czyichś tajemnic, aby znaleźć się w centrum zainteresowania i jednocześnie pogrążyć osobę, której sekrety ujrzały światło dzienne.


Przykłady użycia określenia z dupy strzelać

  • – Jeśli nie wiesz, co złego zrobiłeś, to ja nie mam zamiaru cię uświadamiać…
    – Znowu z dupy strzelasz?
  • – Antka tak szybko wypuścili z komendy?
    – Pewnie z dupy strzelał. Trzeba będzie go dojechać.