Social justice warrior to Wojownik sprawiedliwości społecznej.

Definicja – co to znaczy social justice warrior

Social justice warrior (SJP) z języka angielskiego oznacza Wojownika sprawiedliwości społecznej. Określenie używane w odniesieniu do osoby promującej postępowe poglądy społeczne, takie jak feminizm, mniejszości seksualne, obrona praw obywatelskich i praw człowieka, multikulturalizm. Walczy o sprawiedliwość społeczną. Z początku, gdy wyrażenie powstało na koniec XX wieku, było neutralne lub nawet pozytywne. Obecnie nazywanie kogoś Social justice warrior jest obraźliwe, oskarżające. Oznacza, że dąży do osobistej walidacji, czyli sprawdza zgodność swoich własnych przekonań z przekonaniami i spostrzeżeniami innych ludzi dotyczącymi tego samego zjawiska, a nie do zakorzenionych przekonań i angażuje się w dyskusje, które mają nieszczery wydźwięk. Obecnie bardzo często używa się tego terminu w internetowych dyskusjach, przede wszystkim w dyskusjach o feminizmie.


Przykłady użycia określenia social justice warrior

  • – Co Anka znowu tam postuje?
    – Jak zawsze, o wolności słowa, o przemocy, o feministkach…
    – Ah, co za social justice warrior
  • – Zdrowie psychiczne jest ważne! Przez wasze podejście możemy dostać depresji…
    – Już wiemy, że jesteś social justice warrior. Nie musisz tak się drzeć!
    – Nie darłabym się, gdyby ktokolwiek mnie słuchał! Wracając do tematu, zdrowie psychiczne jest ważne…