Zadymka to inaczej duża ilość wydarzeń występujących w jednym momencie.

Definicja – co to znaczy zadymka

O zadymce można mówić wówczas, gdy w bardzo krótkim przedziale czasu (niemal w jednym momencie) następują nieoczekiwane wydarzenia. Bardzo często zadymka pojawia się u rodzin patologicznych, gdzie nietrudno o kłótnie, którym towarzyszą rękoczyny i niszczenie przedmiotów domowego użytku.


Przykłady użycia określenia zadymka

  • – Co to za stuk u sąsiadów? Remont zaczęli?
    – Pewnie rodzinna zadymka.
  • – Coś ty za hostel wybrał? Lampki trzaskają przy zapalaniu, ziemia się trzęsie przez każdy przejeżdżający pociąg, podłoga trzeszczy…
    – Straszna zadymka. Jutro znajdziemy nowy nocleg.