Słowo lont nie posiada znaczenia stricte slangowego, a jego normalne znaczenie to nieelektryczny i zarazem łatwopalny przewód w materiałach wybuchowych, służący do inicjowania wybuchu wyrobu pirotechnicznego na odległość za pomocą ognia.