Grzdybać – rozmyślać, myśleć nad czymś, tworzyć przypuszczenia.

Definicja – co to znaczy grzdybać

Grzdybać to przejęzyczenie od słowa gdybać. Znaczenie jest takie same. Przejęzyczenia tego używa się w celach humorystycznych, ma zabawny wydźwięk.


Przykłady użycia określenia grzdybać

  • – Co robisz?
    – Tak sobie grzdybam i grzdybam i do żadnego wniosku nie doszedłem.
  • – Myślisz, że to będzie fajna impreza?
    – Nie wiem, trochę nad tym grzdybałem i sądzę, że tak.