Trzymać się trawy to potoczny zwrot, używany wobec osoby będącej pod wpływem (narkotyki/alkohol itd.) w celu postawienia jej do pionu.

Definicja – co to znaczy trzymać się trawy

Zwrot trzymaj się trawy jest używany w przypadku, gdy po kimś widać, że jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków i chce się mu uzmysłowić, aby doprowadził się do normalnego funkcjonowania, to znaczy, żeby np. starał się iść prosto, normalnym chodem.


Przykłady użycia określenia trzymać się trawy

  • – Mój stary właśnie przyjechał, jedziecie ze mną?
    – Tak!
    – Dobra, tylko Rafał błagam, trzymaj się trawy
  • – Patrz na Karolinę, jak ona idzie!
    – No robi mocny przypał. Popiła trochę.
    – E Karolina! Trzymaj się trawy!