Geruzja to inaczej wywiadówka

Definicja – co to znaczy geruzja

Geruzja to potoczne określenie na wywiadówkę, czyli zebranie rodziców organizowane w szkole, zazwyczaj w celu poinformowania rodziców o ocenach uczniów. Często wiąże się ze stresem wśród młodych osób, szczególnie tych, które niezbyt przykładają się do nauki.


Przykłady użycia określenia geruzja

  • – Co ty taka smutna?
    – Starzy byli na geruzji, mam szlaban na komputer.
  • – Niedługo geruzja, lepiej zacznę poprawiać oceny, żeby nie było przypału od starych.