Słowo fabryka posiada w slangu dwa różne znaczenia:

1. Komenda policji, komisariat.

2. Określenie miejsca pracy (często nielubianego).

Definicja – co to znaczy fabryka

Słowo fabryka stosowane jest do opisu Komendy Policji albo komisariatu. Zamiennie może być stosowane także ze słowami firma, baza czy pałac.


Przykłady użycia słowa fabryka

  • Muszę iść w poniedziałek do fabryki.
  • Dostałem wezwanie do fabryki na przyszły tydzień.
  • Kończmy już to chlanie, jutro mam na 8 do fabryki.

Fabryka – analiza i ciekawostki

Słowo fabryka stosowane jest od lat w gwarze policyjnej.