Wyrażenie dechy może oznaczać w slangu dwie różne rzeczy:

1. Dechy to potoczne określenie aresztu.

2. Dechy to liczba mnoga od słowa decha – może być związane ze sportami deskowymi.

Definicja – co to znaczy dechy

1. Pojęcie stosowane przez młodzież, ale wywodzi się z gwary policyjnej. Wziąć delikwenta na dechy oznacza zabrać go do aresztu. Odnosi się do twardej pryczy, na której śpią zatrzymani.
2. Dechy jako liczba mnoga słowa decha, pochodzącego od słowa deska. Może tyczyć się różnych sportów deskowych – deskorolek, snowboardów, wakeboardów itp.


Przykłady użycia słowa dechy

  • – Co się wczoraj działo? Dlaczego nie ma Mateusza?
    – Zaczął wywalać śmietniki i zawinęli go na dechy.
  • Poszliśmy na browara, a nasze dechy leżały obok wejścia do pubu.