Osoba, której coś się nie udało.

Definicja – co to znaczy failer

Słowo stosowane do opisu osoby, której się nie powodzi, która ponosi porażkę, coś jej się nie udało.


Przykłady użycia słowa failer

  • Ale ze mnie failer. Nic mi się w życiu nie udało.
  • Marek to typowy failer – kasy nie ma, pracy nie ma, laski nie ma, w szkole same pały, porażka.

Failer – analiza i ciekawostki

Słowo pochodzi z angielskiego fail, czyli niepowodzenie, porażka.