Palić kobyłę jest młodzieżowym zwrotem stosowanym jako alternatywa dla popularnego „spadaj”.

Definicja – co to znaczy palić kobyłę

Sformułowanie palić kobyłę jest stanowczym wyrażeniem niechęci wobec czyjejś obecności. Ma analogiczną funkcję jak popularne spadaj, czy wynoś się.
Zwykle jest stosowany względem osób, które zachowują się w sposób irytujący i niezgodny etykietą obowiązująca w danym towarzystwie.
Zwrot palić kobyłę jest również formą riposty, względem czyjejś niekulturalnej wypowiedzi.


Przykłady użycia określenia palić kobyłę

  • – Zastanawiałeś się, czy jest ktoś, kto jeszcze nie spał z twoją laską?
    Pal kobyłę!
  • – Okres masz, że tak drzesz japę?
    Pal kobyłę idioto.