Nty to akronim od ang. słów „no thank you”, wyrażający odmowę.

Definicja #1 – co to znaczy nty

Nty jest skrótowcem od angielskiego wyrażenia no thank younie, dziękuję. Akronim ten jest używany w komunikacji między graczami gier mmorpg i w uprzejmy sposób oznacza odmowę na propozycję innego gracza.

Definicja #2 – co to znaczy nty

Nty to skrót oznaczający: nie, dziękuję. Nty to skrót stosowany w komunikacji internetowej, np. w grach komputerowych, gdy chcemy komuś grzecznie odmówić. Skrót pochodzi od angielskiego zwrotu: no, thank you, co oznacza po prostu: nie, dziękuję.


Przykłady użycia określenia nty

 • – Chcesz ze mną zagrać GvG?
  Nty, idę na arenę.
 • – Może poratować cię goldem?
  Nty.
 • – Może podrzucę ci podręcznik szybko?
  Nty, jakoś sobie poradzę do jutra.
 • – Rewanż?
  Nty.