Stosunek liczby killów (fragów) do liczby deathsów (zgonów) w grze.