Samochód z napędem na 4 koła, który jest załączany w miarę potrzeb (nie na stałe).