Słowo fazowe posiada dwa slangowe znaczenia, są to:

1. Sytuacja, w której można dostać fazę.

2. Sytuacja po spożyciu.

Definicja – co to znaczy fazowe

1. Fazowe to określenie sytuacji, która może wywołać fazę, na przykład po zobaczeniu czegoś śmiesznego. Faza to dobry humor, niekontrolowany śmiech.
2. Sytuacja po spożyciu, przykładowo narkotyku czy alkoholu powodującego fazę.


Przykłady użycia słowa fazowe

  • Widziałeś jego filmy na YouTubie? Są fazowe!
  • Marek z Jarkiem złapali wczoraj po tej Twojej trawie mocno fazowe nastroje.