Ogarniać się to doprowadzać do ładu swój wygląd lub też zachowanie.

Definicja – co to znaczy ogarniać się

Ogarniać się, oznacza robić coś, w celu doprowadzenia do ładu swojego zachowania, np. wtedy, gdy jesteśmy pod wpływem alkoholu lub innych środków uspokajających, lub mamy tzw: głupawkę. Ogarniać się to wyrażenie używane również w kontekście poprawiania swojego wyglądu, odświeżania makijażu.


Przykłady użycia określenia ogarniać się

  • Musisz się powoli zacząć ogarniać, o nie wstaniesz jutro do roboty, ja ci już nie leję.
  • Dobra, to jak skończysz się ogarniać i będziesz miała wychodzić, to zadzwoń.