Uje*ać się to wulgarne wyrażenie slangowe o dwóch różnych znaczeniach:

1. Uje*ać się w języku potocznym oznacza znajdować się w stanie upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykami.

2. Uje*ać się w slangu młodzieżowym oznacza: ubrudzić się.

Definicja – co to znaczy uje*ać się

1. Sformułowania uje*ać się służy do nazwania stanu upojenia alkoholowego, kiedy znacznie utrudnione jest kontrolowanie zachowania, mowy, równowagi, a niekiedy potrzeb fizjologicznych. Zwrot ten jest również stosowany w kontekście odurzenia substancjami psychoaktywnymi, gdy działanie narkotyków jest na tyle silne, że zaczyna się tracić kontakt z rzeczywistością.
2. Uje*ać się jest również wulgarnym określeniem ubrudzenia się. Służy do wyrażenia irytacji, a nawet złości, tym, że na ubraniu bądź ciele znajdują się plamy.


Przykłady użycia określenia uje*ać się

  • – Dasz radę dojść do domu?
    – Nie ma szans. Uje*ałem się na maksa.
  • – Znowu się będziesz przebierał? Musimy już wychodzić.
    Uje*bałem się pastą do zębów.