Zona to rewir, w którym chętnie przebywają alkoholicy, bezdomni i inne osoby z marginesu społecznego.

Definicja – co to znaczy zona

Zona to potoczna nazwa ustronnego obszaru, uczęszczanego przez osoby z marginesu społecznego: narkomanów, alkoholików i bezdomnych. Jest to rewir uznawany za niebezpieczny i rzadko kiedy ktokolwiek spoza wymienionych odwiedza go bez wyraźnej przyczyny.


Przykłady użycia określenia zona

  • – Gdzie twój stary znowu zniknął.
    – Pewnie na zonie siedzi z całym okolicznym menelstwem.
  • – Dziwna ta wasza wioska. Niezbyt bezpiecznie się tu czuję.
    – Cała to dziura, to jednak wielka zona. Strach po zmroku wyjść.