Określenie sznyta posiada w slangu dwa różne znaczenia:

1. Rana cięta

2. Kreska narkotyku

Definicja – co to znaczy sznyta

1. Głównym znaczeniem słowa sznyta jest rana cięta, która powstała zazwyczaj wskutek autoagresji, samookaleczenia.
2. Mniej popularnym, ale również obecnym głównie w slangu ulicznym znaczeniem słowa sznyta, jest kreska narkotyku, kokainy lub amfetaminy.


Przykłady użycia określenia sznyta

  • Nie żartuj, że znowu się pocięłaś, przecież te sznyty ci już nigdy nie znikną.
  • – Ale bym sobie przygrzał sznytę.
    – To w czym problem, dawaj do kibla, przecież mam towar.