ZOMZ to skrótowiec od: Zakaz Opuszczania Miejsca Zakwaterowania, czyli szlaban.

Definicja – co to znaczy ZOMZ

ZOMZ jest skróconą wersją pełnego sformułowania: Zakaz Opuszczania Miejsca Zakwaterowania. Jest to żartobliwe określenie szlabanu, jaki rodzice lub prawni opiekunowie nakładają na swoich podopiecznych za szkolne wagary, złe wyniki w nauce czy naganne zachowanie.


Przykłady użycia określenia ZOMZ

  • – Dawno cię nie widziałam w klubie.
    – Mam miesięczny ZOMZ.
  • – Rodzice bardzo się wkurzyli za te wagary?
    ZOMZ przez to mam.