Zwyrole to słowo posiadające dwa różne znaczenia slangowe:

1. Zwyrole to inaczej zwyrodnialce.

2. Zwyrole to osoby z rzucającymi się w oczy defektami natury fizycznej.

Definicja – co to znaczy zwyrole

1. Zwyrole to stosowane przez młodzież określenie osób zachowujących się zwyrodniale, a więc niezgodnie z obowiązującymi w danym społeczeństwie normami moralnymi i obyczajowymi. Zwykle epatują agresją i stosują przemoc względem osób słabszych i zwierząt.
Słowo to ma wiec bardzo negatywny wydźwięk i pozwala wyrazić pogardę wobec zwyroli.
Tożsame znaczeniowo jest określenie: zwyrole wojenni.
2. Zwyrole to także osoby o zdegenerowanych tkankach bądź całych układach organizmu. W efekcie tego ich wygląd znacząco odbiega od normy. W zależności od stopnia aberracji mogą budzić współczucie, obrzydzenia lub strach.
Niekiedy określenie to przypisuje się osobom, o brzydkiej aparycji (bez oznak defektów fizycznych).


Przykłady użycia określenia zwyrole

  • – W wiadomościach mówili, że jacyś rodzice głodzili swoją córkę przez tydzień.
    – Co za zwyrole
  • – Te bliźniaczki, co przyszły na imprezę jako ostatnie mają jakieś dziwne znamiona na twarzy.
    – Jakieś zwyrole. Lepiej ich nie tykać…