Zomoza to potoczne określenie donosiciela.

Definicja – co to znaczy zomoza

Zomoza to określenie nacechowane negatywnie. Odnosi się do osoby, której sprawia przyjemność lub która czerpie korzyści z donoszenia policji o wiadomych sobie działaniach niezgodnych z obowiązującym prawem. Nie ma przy tym zahamowań, by informować organa ścigania o przestępczej działalności także swoich bliskich i znajomych.
Określenie zomoza pochodzi od słowa ZOMO, czyli funkcjonujących w okresie komunizmu w Polsce Zmotoryzowanych Oddziałów Milicji Obywatelskiej, odpowiedzialnych za bezwzględne i brutalne pacyfikowanie demonstracji i rozruchów ulicznych.


Przykłady użycia określenia zomoza

  • – To nie jest panowie miejsce do spożywania alkoholu. Idźcie do domu albo wezwę policję.
    – Wal się, zomozo!
  • – Kto nas widział, jak szabrujemy sad sąsiada?
    – Antek nas zczaił, a to przecież zomoza jest…