Łoczysz to synonim słowa: patrzysz.

Definicja – co to znaczy łoczysz

Łoczysz jest młodzieżową wariacją językową od słowa: oczy. Oznacza patrzenie na kogoś lub coś.


Przykłady użycia określenia łoczysz

  • – Hej, Ziemia do Marsa! Na co tak łoczysz?
    – A nic, tak się tylko zagapiłem.
  • – Ty łoczysz, a jak jumam.
    – Ok, tylko rób to cicho, a nie tak jak ostatnio.