Żniwiarz to potoczna nazwa nauczyciela, który zabiera nieletnim uczniom papierosy.

Definicja – co to znaczy żniwiarz

Żniwiarzem młodzież niepełnoletnia (przede wszystkim z klas podstawowych) nazywa nauczyciela zabierającego swoim podopiecznym papierosy. Zwykle ma to miejsce podczas przerw między lekcjami, gdy pedagog przyłapuje uczniów na paleniu.


Przykłady użycia określenia żniwiarz

  • – Co się stało, że fajek nie masz? Rzuciłeś palenie?
    Żniwiarz mi zabrał całą paczkę na długiej przerwie.
  • – Wyrzucaj peta, bo facetka z matmy nas namierza.
    – Ta, to jest żniwiarz pierwsza klasa.