Szwarny to inaczej atrakcyjny, ładny

Definicja – co to znaczy szwarny

Słowo szwarny pochodzi z gwary śląskiej, jednak bywa używane w całej Polsce. Szwarny to inaczej ładny, atrakcyjny.


Przykłady użycia określenia szwarny

  • Szwarny ziomeczek z tego twojego brata, wolny?
    – Niestety, ma już dziewczynę, jak zerwą to tam ci znać.
  • – Twój stary jest nawet szwarny.
    – Poj**ło cię, ten dinozaur?