Jarzysz to inaczej rozumiesz

Definicja – co to znaczy jarzysz

Słowo jarzysz, zwłaszcza wśród młodzieży, stosowane jest zamiast słowa rozumiesz. Znaczy ono dokładnie to samo. Synonimami tego zwrotu mogą być na przykład: czaisz, ogarniasz, kapujesz lub łapiesz.


Przykłady użycia słowa jarzysz

  • – To zadanie jest bardzo trudne. Jarzysz o co w nim chodzi?
    – Nie za bardzo…
  • Karol to jest niezły tępak, tłumaczę mu to od godziny a on nadal nic nie jarzy.