Złam ryj to nakaz natychmiastowego zamilknięcia.

Definicja – co to znaczy złam ryj

Wulgarnego zwrotu złam ryj młodzież używa, chcąc zmusić kogoś do natychmiastowego zamilknięcia. Zwykle ma to miejsce, gdy ktoś wypowiada się zbyt długo i nie na temat, obraża kogoś, lub zachowuje się w sposób niekulturalny.


Przykłady użycia określenia złam ryj

  • – Zawsze tak ci capi z pyska?
    Złam ryj, prostaku!
  • – Wszyscy tacy tutaj smutni, a przecież można na stypie trochę się pośmiać…
    Złam ryj, jeśli masz takie durnoty wygadywać.