Zgruszyć oznacza w slangu młodzieżowym masturbację mężczyzn.

Definicja – co to znaczy zgruszyć

Sformułowanie zgruszyć ma swój źródłosłów w gruszce, która w mowie potocznej młodzieży oznacza penis. Zgruszeniem natomiast określa się żartobliwie masturbację mężczyzn.


Przykłady użycia określenia zgruszyć

  • – Jakie masz plany na sobotę?
    Zgruszę sobie i pójdę spać.
  • – Chyba zwichnąłem sobie nadgarstek.
    – Za mocno zgruszyłeś