Wyrażenie szczepić się posiada znaczenie klasyczne oraz slangowe:

1. Dosłownie: brać szczepionkę

2. Całować

Definicja – co to znaczy szczepić się

1. W znaczeniu dosłownym szczepić się znaczy brać szczepionkę, w celu chronienia organizmu przed chorobami zakaźnymi.
2. Slangowo słowami szczepić się określa się pocałunki z języczkiem. To żartobliwe określenie ma związek z wymianą zarazków, do jakiej dochodzi podczas tego typu pocałunków.


Przykłady użycia określenia szczepić się

  • Co roku muszę szczepić się na grypę, mam strasznie słabą odporność i łapię wszystkie infekcje.
  • Czemu tak długo stałaś z nim pod bramą, jak cię odprowadził? Przyznaj się, że się szczepiliście.