Bebzy to inaczej nieatrakcyjne dziewczyny.

Definicja – co to znaczy bebzy

Bebzy to potoczne określenie mało atrakcyjnych dziewczyn lub kobiet.


Przykłady użycia określenia bebzy

  • – Idziemy do tego klubu na Krakowskim?
    – Nie, tam same bebzy chodzą.
  • – Co to za bebzy kręcą się przy barze?
    – To chyba twój target!
    – Spadaj lamusie!