Słówko zgred posiada dwa różne znaczenia slangowe:

1. Zgred to pogardliwe określenie osoby w podeszłym wieku.

2. Zgred oznacza w slangu młodzieżowym rodzica.

Definicja – co to znaczy zgred

1. Zgredem młodzież zwykła nazywa osoby w sędziwym wieku (najczęściej mężczyzn). Sformułowanie to wyraża lekceważący stosunek wobec osób starszych i niechęć względem wyznawanych przez nich zasad.
2. Zgred to również potoczna nazwa rodzica. Słowo to ma pogardliwy wybrzmienie i zwykle stosowane jest przez osoby, które nie mają dobrych relacji z rodzicami.


Przykłady użycia określenia zgred

  • – Co ten gościu do ciebie gadał?
    – Czepiał się zgred, że w kościele w czapce siedzę.
  • – Twój stary bardzo się pieklił, za to, że wróciłeś do domu pijany?
    Zgred mi takie kazanie prawił, że do tej pory mnie głowa boli…