ZGP to inaczej zorganizowana grupa przestępcza.

Definicja – co to znaczy ZGP

ZGP to skrót wywodzący się z kryminalistyki. Oznacza zorganizowaną grupę przestępczą, w której wyróżnić możemy struktury, określone role oraz szefów, którym trudno coś udowodnić ze względu na to, że polecenia wykonują osoby niższe w hierarchii. Zorganizowane grupy przestępcze zajmują się zwykle przemytem, porwaniami, wymuszeniami, zbieraniem haraczów.


Przykłady użycia określenia ZGP

  • – Dzisiaj już nie ma takich ZGP jak dawniej.
    – Są, tylko działają w inny sposób i nie nazywa się ich przestępcami.
  • – Słyszałeś, że w Trójmieście zawiązała się jakaś nowa ZGP?
    – Nie, to nie moje klimaty. Jestem biedny, więc przestępcy się mną nie interesują.