Wjazd najczęściej oznacza wproszenie się na jakieś wydarzenie.

Definicja – co to znaczy wjazd

Wjazd zazwyczaj używane jest w kontekście niechcianego wproszenia się kogoś na jakieś wydarzenie, najczęściej imprezę. Wjazd to człon popularnego zwrotu wjazd na chatę.


Przykłady użycia określenia wjazd

  • – Marek zrobił nam wjazd na imprezę, ale przynajmniej przyniósł flaszkę.
  • – Kto zaprosił tutaj Kamila?
    – Z tego, co wiem, to nikt.
    – To fajnie, czyli robił wjazd.