Zboki to potoczne określenie zboczeńców.

Definicja – co to znaczy zboki

Zboki to osoby (zarówno kobiety, jak i mężczyźni), których zachowania i preferencje seksualne nie są społecznie akceptowalne. Zwykle dewiacja psychopatyczna na tyle odbiega od przyjętych norm, że budzą niesmak i zgorszenie.


Przykłady użycia określenia zboki

  • – Czy oni zawsze muszą chodzić półnadzy na tej paradzie?
    – To są zboki. Nic nie poradzisz…
  • – Idziesz ze mną potańczyć do klubu?
    – Do tego, co ostatnio? Zapomnij. Tam są sam zboki.