O w mordę jeża jest zwrotem wyrażającym olbrzymie zdziwienie.

Definicja – co to znaczy o w mordę jeża

Sformułowanie o w mordę jeża służy podkreśleniu ogromnego zaskoczenia czyjąś wypowiedzią bądź czyimś zachowaniem. Powodem konsternacji może być także sytuacja, w którejś ktoś uczestniczy lub której jest świadkiem.


Przykłady użycia określenia o w mordę jeża

  • – Moja szesnastoletnia siostra jest w ciąży.
    O w mordę jeża.
  • – Nie zdam chyba do następnej klasy.
    O w mordę jeża. A to czemu?