Bomby to inaczej lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze na radiowozach policyjnych.

Definicja – co to znaczy bomby

Bombami młodzież nazywa potocznie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze (zwane również kogutami), jakie znajdują się na radiowozach policyjnych.
Jest wykorzystywana po to, by ostrzegać innych uczestników ruchu drogowego o tym, że mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu.


Przykłady użycia określenia bomby

  • – Co się stało w szkole, że wszystkich wyprowadzają?
    – Jakaś bójka chyba, bo policja na bombach przyjechała.
  • – Kibole znowu się bili po meczu.
    – No widziałam, że masa radiowozów na bombach jedzie w kierunku stadionu.