Za Chiny ludowe jest zwrotem stosowanym w celu zaakcentowania, że nie istnieją okoliczności, w których udałoby się zrealizować zaplanowane zadania.

Definicja – co to znaczy za Chiny ludowe

Sformułowanie za Chiny Ludowe stosowane jest w mowie potocznej jako wyraz bezradności. Służy podkreśleniu, że nie uda się zrealizować pewnych zadań w zamierzonym czasie lub przy posiadaniu aktualnych zasobów. Sformułowanie to wyraża także wątpliwość w sukces określonego przedsięwzięcia. Alternatywnym zwrotem o tożsamym znaczeniu jest: za Chiny.


Przykłady użycia określenia za Chiny ludowe

  • – Przeprowadzamy się w ten weekend do nowego mieszkania?
    Za Chiny Ludowe! Pracuję do 18 w sobotę i niedzielę.
  • – Może uda ci się przelać mi kasę do piątku? Mam rachunki do opłacenia.
    Za Chiny Ludowe. Wypłata przyjdzie dopiero za dwa tygodnie.