Ajak jest przytaknięciem oznaczającym dosłownie „a jakże” lub „a jak”.

Definicja – co to znaczy ajak

Ajak mówimy, gdy chcemy przytaknąć/potwierdzić, że na przykład coś zrobimy i jest to dla nas oczywiste. Oznacza dosłownie a jakże lub a jak. Inaczej można powiedzieć też najak, czyli – no a jak inaczej.


Przykłady użycia określenia ajak

  • – Wbijamy dzisiaj do Gorzko?
    Ajak!
  • – Skoczymy jutro na browara?
    Ajak, dawno nie byliśmy.