Z metra cięty to określenie dotyczące osób niskiego wzrostu

Definicja – co to znaczy z metra cięty

Z metra cięty oznacza przede wszystkim osobę niską, wyróżniającą się swoim wzrostem (in minus) na tle reszty ludzi. Niektóre źródła łączą ten zwrot także z osobą mało rozgarniętą.


Przykłady użycia określenia z metra cięty

  • – Widzisz tych chłopaków, którzy idą po drugiej stronie ulicy?
    – Trudno ich nie zauważyć, normalnie wszyscy z metra cięci.
  • – A ten co?
    – Weź nawet się z nim nie zadawaj, nie ma sensu, bo gość jest z metra cięty.