Propsy to słowo, którego używamy chcąc wyrazić wobec kogoś uznanie lub szacunek (najczęściej w związku z jakimś osiągnięciem, zdarzeniem bądź dziełem).

Definicja – co to znaczy props

Propsy to zwrot używany w celu docenienia czyjejś pracy bądź osiągnięcia życiowego. Rzucany najczęściej w formie prostego komentarza – „props” lub „propsy”, zaś sama czynność nazywana jest czasem „propsowaniem”. Słowo przeniknęło do slangu z potocznego języka angielskiego, gdzie raperzy często wyrażali w ten sposób uznanie dla wzajemnej twórczości. Wiele grup młodzieżowych w Polsce uznało ten zwrot za „swój” i używa go jako synonimów dla zwrotów takich jak „dobra robota” czy „szacuneczek”. W języku angielskim zwrot wyewoluował oryginalnie ze stwierdzenia „proper respect” oznaczającego w wolnym tłumaczeniu „stosowny/właściwy szacunek”.


Przykłady użycia zwrotu props

  • Mordo, propsy za Twój ostatni album, jest kozacki!
  • Propsy za postawę kolego, szanuję Twoje zachowanie fair play w takich niesprzyjających okolicznościach.