Określenie wypierdek posiada dwa znaczenia potoczne:

1. Wypierdek to obraźliwe określenie osoby mało ważnej dla innych.

2. Wypierdek to osoba o słabej kondycji fizycznej.

Definicja – co to znaczy wypierdek

1. Wypierdkiem nazywa się potocznie osobę mało ważną, a więc taką, którą się lekceważy w towarzystwie. Również jej zdania nie bierze się pod uwagę podczas podejmowania ważnej decyzji. Jest to nazwa obraźliwa i służy deprecjonowaniu drugiego człowieka.
2. Wypierdkiem nazywa się także osobę o niskiej tężyźnie fizycznej, którą trzeba wyręczać przy cięższych pracach. Równoznacznym określeniem jest: zdechlak, niedojda.


Przykłady użycia określenia wypierdek

  • – Antek chyba nie chciał, żebyśmy mieli koszulki z czerwonymi rękawkami.
    – Kto by się przejmował tym wypierdkiem.
  • – Nie dam rady podnieść tej deski. Proszę, pomóż mi.
    – Ale z ciebie wypierdek