Krajówa to potoczna nazwa amfetaminy.

Definicja – co to znaczy krajówa

Krajówą młodzież określa w mowie potocznej amfetaminę. Narkotyk ten jest na tyle popularny w Polsce, że w środowisku narkotykowym traktowany jest jako dobro narodowe.


Przykłady użycia określenia krajówa

  • – Po czym taki zjazd wczoraj miałeś?
    – Po krajówie.
  • – Masz coś mocniejszego?
    – Może być krajówa?