Wyimaginowany to inaczej wymyślony, zmyślony – będący wytworem czyjejś wyobraźni (imaginacji).