W pytę to potoczny zwrot, oznaczający zadowolenie, zachwyt.

Definicja – co to znaczy w pytę

W pytę to potoczny zwrot, używany aby wyrazić swoje zadowolenie. Oznacza świetnie, doskonale, cudownie. Bardzo często używany jest w formie wykrzyknika, aby podkreślić swój pozytywny stosunek do czegoś.


Przykłady użycia określenia w pytę

  • – Ładna ta dziewczyna, co stoi przy oknie.
    – Noo, w pytę!
  • – Jak Ci poszedł egzamin?
    W pytę! Na bank zdałem.